ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 100
60065 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Η εταιρία ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε. έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 123186748000 και  έδρα τον Πλαταμώνα Πιερίας, της Δημοτικής Ενότητας Διόν Ολύμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει Α.Φ.Μ.: 094037970, Δ.Ο.Υ: Κατερινης και ως κύρια δραστηριότητα έχει την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Cronwell Platamon Resort 5* στο Πλαταμώνα Πιερίας, δυναμικότητας 192 δωματίων. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Learn More

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Learn More

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Learn More

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Learn More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ

Learn More

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Learn More

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Learn More

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Learn More

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Learn More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ

Learn More

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Learn More

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Learn More

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Learn More

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Learn More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ

Learn More
  • Μεγάλου Αλεξάνδρου 100, Πλαταμώνας, Ελλάδα
  • T.K. 60065